Peyote i brick su dve popularne tehnike rada sa perlicama. Koje su sličnosti i razlike, prednosti i nedostaci svake od ovih tehnika?