U ovom tekstu će biti reči o svim ostalim perlama koje ne spadaju u zrnaste i perle sa dve rupe.