Može se reći da su ovo osnovne perlice, jer se koriste skoro uvek, nekad samo one, a nekad u kombinaciji sa perlicama drugih oblika. Uglavnom su cilindričnog oblika, samo su neke malo više zaobljenih ivica, a neke manje.